BILAR

NYTTIG LÄRDOM FÖR BILAR OCH MÄNNISKOR

”Bilar” handlar, som alla Disney-historier, om högst mänskliga problemställningar, även om den utspelar sig i bilarnas värld. Detta är en historia som bygger på fart och fläkt, och en huvudperson som inte är så tålmodig. Många av de minsta barnen kommer nog att känna igen sig i historien.

Bilderna i boken är extra engagerande för små barn för att bilarna har så uttrycksfulla ansikten – både irritation och glädje är lätt att känna igen. De lite äldre barnen kommer att känna igen sig i dilemmat man kan möta i situationer där alla inte tycker samma sak. Det kan vara svårt att inte sätta sina egna önskningar främst, men ibland kan det vara viktigare att hjälpa andra.