DUMBO

ENGAGERAR BARN I ALLA ÅLDRAR

Denna fantastiska historia om oskuld, vänskap, omsorg och kärlek innehåller mycket att lära sig för små läsare, och oavsett barnets ålder så kan det ta till sig olika aspekter av budskapet. Även om det är svårt, så finns det alltid en lösning. Även om man känner sig hjälplös, så kan man klara sig med hjälp av sina vänner. Att känna att man är annorlunda, är något som kan vändas till en styrka. Man kan göra saker på sitt eget sätt istället för att göra som alla andra. Att försöka ger till slut resultat. Och dessutom – med en optimistisk syn så kan man klara de flesta utmaningar.

Dumbo överraskar alla genom att flyga runt i manegen, och cirkusen byter namn till Dumbos flygande cirkus. Och tack vare att Dumbos hjärta är minst lika stort som hans öron, är han till slut den som står starkast.