LUCA

KOMMER LUCA ATT FÖLJA SITT HUVUD ELLER ISTT HJÄRTA?

Luca är ett ungt sjömonster som bor på havsbotten utanför en liten fiskeort i Italien. Luca drömmer om att se världen över ytan, men hans mamma har berättat att det är farligt. En dag träffar Luca ett annat sjömonster, Alberto, och de två blir vänner. Alberto tar med sig Luca till den lilla fiskeorten och i samma ögonblick de stiger upp ur vattnet förvandlas de till människopojkar! Det här blir starten på ett äventyr med ett spännande cykellopp, nya vänskaper, nya drömmar – och många utmaningar längs vägen. Ska de klara av att hålla hemligheten säker att de egentligen är sjömonster?