MONSTERS, INC.

ETT FARTFYLLT ÄVENTYR FRÅN MONSTROPOLIS

Följ monstervännerna Sulley och Mike som måste tackla den största tänkbara skräcken för ett monster … ett människobarn!

Monstropolis får all sin energi från barnskrik, men det är monstren själva som skriker när ett litet barn förvirrar in sig i deras stad! Det blir upp till Sulley och Mike att gömma flickan, och dessutom få henne tillbaka till sitt rum i människovärlden – men det blir inte enkelt, när den onde Randall bestämt sig för att stoppa dom!