ROBIN HOOD

RÖVARE I RÄTTVISANS NAMN

Robin Hood räknas som en hjälte för att han kämpade mot orättvisor; han tog från de rika och gav till de fattiga. Hans metoder var inte alltid de bästa – men motivet var så ädelt att han genom hundratals år blivit dyrkad som en hjälte.

”Det är inte bra att lura andra och man får inte stjäla.” Detta lär sig barn tidigt. Därför kommer några säkert att fråga varför Robin Hood är en hjälte – när han tar från de rika, och ger till de fattiga? Ett svar kan vara att Robin Hood söker rättvisa. Robin Hood vinner över den onda prinsen för att ge tillbaka det som prinsen tog från dem. Han är en rövare, men i rättvisans namn, och som kämpar för fred och harmoni i Sherwoodskogen.